Obsah

Zahájení cvičení v pondělí 17. května 2021 v 18 – 20 hod


Zahájení cvičení v pondělí 17. května 2021 v 18 – 20 hod

Na základě rozhodnutí vedení školy sděluji, že od 17. 5. 2021 bude obnovený pronájem tělocvičny v odpoledních hodinách.

Pronájem bude provozován dle aktuálních podmínek stanovených vládou ČR, tj. maximálně 10 osob s rozestupy (1 osoba na 15 m2), bez šaten a sprch.

Pro oblast organizovaného sportu Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nová Mimořádná opatření k Covid-19, ze dne 7. 5. 2021, schválená vládou, s účinností od 10. 5. 2021, 00:00 hodin MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN.

Stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.)

Platí, že subjekt, organizující sportovní přípravu, prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky výše, a účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě. Cvičenec může mít i Čestné prohlášení, že některý z výše uvedených bodů splňuje /Čestné prohlášení musí mimo jiné obsahovat: jméno, datum narození, adresu a telefonní číslo/.

/LP/

Autor: Ing. Ladislav Petráš      Datum: 12.05.2021      Počet přečtení: 749
Zapatí